System zliczania i monitorowania wydruków - Service Centre

System zliczania i monitorowania wydruków

Liczniki

Liczniki

Gromadzi liczniki wydruków
z podziałem na formaty i typy zadań.
Predefiniowane raporty upraszczają rozliczanie.
Raporty

Raporty

Posiada 20 wbudowanych
raportów, pomagających optymalizować
środowisko druku.
System
Materiały ekspolatacyjne

Materiały ekspolatacyjne

Automatyczne zamówienia i weryfikacja
poprawności wymian pozwalają zautomatyzować
proces dostaw oraz kontrolować całkowite
wykorzystanie materiałów.
Kontrola poziomów i dostawa materiałów

Kontrola poziomów
i dostawa materiałów

Pobiera z urządzenia informacje o stanie wszystkich
materiałów eksploatacyjnych - zarówno tonerów,
jak i części maintenance. Poprzez wygodny
interfejs www możesz sprawdzić, za jaki
czas będzie potrzebny nowy materiał eksploatacyjny.
Awarie

Awarie

Powiadamia o usterkach, dostarczając
precyzyjną informację o rodzaju problemu.